India

India is met meer dan een miljard inwoners, het op een na grootste land in aantal inwoners. India’s buurlanden zijn Pakistan, Nepal, China, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka en de Malediven. India is de grootste democratie ter wereld en bestaat uit 28 deelstaten en 7 Union territories. Delhi is de hoofdstad van India, maar Mumbai (voorheen Bombay) is de grootste stad met 20,5 miljoen inwoners. Mumbai is in inkomen per capita de rijkste stad van India, maar huist tegelijkertijd een aantal van de grootste sloppenwijken ter wereld. Andere belangrijke steden in India zijn Kolkata (voorheen Calcutta), Bangalore and Chennai (Madras). Kolkata was de hoofdstad van Brits India tot en met 1911. Bangalore wordt soms het “Silicon Valley” van India genoemd, vanwege haar grote IT sector.

India's officiele talen zijn Hindi en Engels, maar daarnaast worden er nog vele andere talen gesproken, die ook hun eigen schrift hebben. Er zijn 23 talen als officiele taal van een staat aangemerkt.

Taj Mahal, Agra

Maha Bodhi Tempel, Bodhgaya

Geschiedenis

India heeft een rijke geschiedenis die duizenden jaren terug gaat. Vanuit Pakistan kwam de Indus beschaving richting India. De beschaving bloeide tussen 2500 en 1900 voor Christus en wordt gezien als een van de eerste hoogontwikkelde beschavingen wereldwijd met gemeenschappelijke infrastructuur als riolering en watertoevoer en een uitgebreid handelsnetwerk. De beschaving bestond uit een aantal belangrijke steden met een duidelijk stratenpatroon. Op haar hoogtepunt bestond de Indusbeschaving uit zo’n 5 miljoen mensen.
In de periode tussen 2000 en 500 voor Christus werden de Veda’s, oude Hindoe geschriften geschreven. In deze tijd ontstond ook het kaste-systeem.
Ergens tussen de zesde en vierde eeuw voor Christus leefde prins Siddhartha Gautama, beter bekend als de Buddha, in India. Over zijn geboorteplaats bestaat onduidelijkheid. Zijn vader wilde dat hij een machtig koning werd, maar Siddhartha Gautama begaf zich meerdere malen buiten het paleis, waar hij kennismaakte met het leed van gewone mensen. De prins verliet het koninklijk leven om een spirituele zoektocht te beginnen. Hij leidde lange tijd een ascetisch leven en op 35-jarige leeftijd bereikte hij verlichting onder de Bodhi boom in Bodh Gaya. Bodh Gaya is vandaag de dag nog steeds een plaats waar veel pelgrims en touristen naartoe komen om deze plek te bewonderen.

Van 321 tot en met 185 voor Christus werd India beheerst door de Mauryadynastie. Het rijk strekte zich uit over bijna heel India. Het rijk werd gevestigd door Chandragupta Maurya. Een bekende heerser van het rijk was Ashoka de Grote, die aanvankelijk zeer geweldadige oorlogen voerde, maar later berouw had en de leer van de Buddha omarmde.
Tijdens de vroege middeleeuwen was er veel culturele diversiteit in India en waren er geen dynastien die grote delen van het subcontinent overheersten. Het was een tijd van lokale heersers, waardoor regionale verschillen konden ontstaan.
Vanaf 1200 begon de Islamitische verovering van geheel Noord-India. In de 16e euw werden grote delen van India overheerst door het Mogoelrijk, een moslimdynastie. De vijfde heerser van dit rijk, Shah Jahan, liet beroemde gebouwen als de Taj Mahal in Agra en het Rode Fort en de Jama Masjid moskee in Delhi bouwen.

Bodhi boom, Bodhgaya

Detail Taj Mahal, Agra
Portugal was het eerste land dat in India een kolonie vestigde in de 17e eeuw. Daarna volgen de Fransen, Britten en Hollanders. De Europese invloed bleef groeien. De Britse Oost-Indische Compagnie kreeg steeds meer macht, niet alleen in het handelsverkeer maar ook in politieke en militaire zin. Tegen de jaren 1820, beheerste het bedrijf het overgrote deel van India. Vanaf dat moment was bestond Indiaas export voor het grootste deel uit ruw materiaal, in plaats van geproduceerde goederen. Dit wordt veelal gezien als een belangrijke reden voor de daling in het Indiase aandeel in wereldwijde productie. Dit aandeel daalde van 22.6% in 1700 naar 3.8% in 1952. In 1858 nam de Britse regering het bestuur van India over ondanks protesten. India bleef een Britse kolonie tot en het in 1947 weer onafhankelijk werd.

Sterke groei en toch ontwikkelingssamenwerking

Economie
Sinds begin jaren 90, na de invoering van een meer liberaal handelsbeleid, heeft India sterke economische groei gekend. In 2010-11 groeide het bruto binnenlands product (BBP) met 8,5%. Ondanks vergelijkbare groeicijfers in de afgelopen jaren, wordt India nog steeds als een ontwikkelingsland gezien. Dit komt vooral doordat het land enorme inkomensongelijkheden kent. Daarnaast is er hoge werkloosheid en is er nog altijd veel kinderarbeid in verschillende sectoren.
Grote inkomensverschillen bestaan vooral tussen de stedelijke en rurale gebieden, maar ook verschillen tussen afzonderlijke staten zijn vaak groot. Terwijl Punjab en Haryana vergelijkbaar zijn met Middle-Income Countries (de grote meerderheid van Zuid-Amerikaanse landen wordt hiertoe gerekend), woont eenderde van de Indiase bevolking in Low-Income states.
52.1% van de Indiase bevolking is werkzaam in de landbouw, visserij en vergelijkbare sectoren. Gezamenlijk verdienen zij slechts 15% van het BBP. De productiviteit van de sector ligt laag evenals de levensstandaard van mensen die in de sector werken.

zijde industrie, Varanasi

Kliniek voor arme bevolking, Chennai
Gezondheid
Ruim 40% van de kinderen in India leidt aan enige vorm van ondervoeding. Kindersterfte (tot een jaar oud) ligt in India op ruim dertig kinderen per 1000 levend geborenen. In de meeste Europese landen ligt kindersterfte tussen de drie en vijf kinderen per 1000 levend geborenen. Moedersterfte ligt boven de 300 per 100.000 levend geboren kinderen. In Europese landen ligt moedersterfte tussen 0 en 30 per 100.000 levend geboren kinderen.
In India komt veel malaria voor en een derde van alle tuberculose gevallen wereldwijd, bevindt zich in India. India behoort ook tot de laatste vier landen waar Polio nog steeds voorkomt. Door gebrek aan schoon drinkwater, overlijden in India jaarlijks 700.000 mensen aan diarree.

Vrouwen
India kent ook grote ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Zo zijn bijvoorbeeld werkeloosheid en analfabetisme hoger onder vrouwen. Trustlaw Women bekeek in 2011 zes risicofactoren voor vrouwen wereldwijd: gezondheid, geweld, sexueel geweld, culturele en religieuze factoren, toegang tot hulpbronnen en mensenhandel. India bleek na Afghanistan, Pakistan en Congo, het meest gevaarlijk land voor vrouwen ter wereld.
Mensenhandel in India heeft verschillende doeleinden, zoals gedwongen prostitutie, huwelijken en allerlei soorten gedwongen arbeid (bedelen, werk in landbouw en industriesector, drugshandel, etc.). Een ander groot probleem wordt gevormd door kindermoord, selectieve abortussen om meisjes weg te laten halen en verwaarlozing van meisjes. Dochter aversie vormt een groot probleem, dat geworteld is in de cultuur en vooral voorkomt onder de rijkere bevolking. In de laatste decennia heeft het probleem zich echter verspreid van noord naar zuid en van rijk naar arm.

Pindateelt, Chennai

Madurai

Regenwoud
De kap van grote delen van regenwouden in India begon tijdens de Britse overheersing. Inmiddels heeft dit geleid tot bedreiging van diersoorten als de tijger en de olifant. Vandaag de dag worden de regenwouden nog steeds bedreigd door infrastructurele projecten en toerisme. De oorspronkelijke bevolking van de regenwouden, die waarschijnlijk al eeuwenlang gewend zijn te leven van het woud zonder haar schade toe te brengen, wordt vaak verdreven van haar leefgebied. Deze mensen leven onder slechte omstandigheden en werkeloosheid en gezondheidsproblemen onder deze bevolkingsgroep zijn hoog.bronnen:
Wikipedia: Economy of India
Wikipedia: Education in India
Wikipedia: Economic disparities in India
Wikipedia: Poverty in India
Wikipedia: Healthcare in India
Wikipedia: Kaart moedersterfte
Silicon India: India dangerous country for women
Wikipedia: India (nl)
Wikipedia: India (en)
Wikipedia: British Raj (en)
"Conflict analysis of Human-Elephant Conflict in and around Mudumalai Wildlife Sanctuary, South India", prive archief.