Vrijwilligerswerk in een ontwikkelingsland

Vrijwilligerswerk doen in een ontwikkelingsland is een unieke en zeer leerzame ervaring die je nooit meer zult vergeten. Het biedt je de kans om wat bij te dragen aan deze wereld. Vrijwilligerswerk is zeer dankbaar werk. Het is onvoorstelbaar hoe mensen waarderen wat jij doet, hoe klein hetgeen wat je gedaan hebt ook is of hoe kort jouw verblijf daar ook was. Tenslotte leert een verblijf in een ontwikkelingsland je veel over wat er echt belangrijk is in het leven.

Er zijn tegenwoordig vele organisaties die vrijwilligersprogramma’s aanbieden. Helaas doen sommige organisaties dit niet altijd uit de juiste beweegredenen. Het is tenslotte toch de bedoeling dat de mensen in het ontwikkelingsland er beter van worden en niet de organisaties hier in het westen. Het is dan ook belangrijk om goed te bekijken wat een dergelijke organisatie precies doet in een ontwikkelingsland. Ook zeggen de kosten van een vrijwilligersprogramma al gauw iets over wat de intenties zijn van de organisatie. Het kan geen kwaad eens uit te zoeken waar dat geld precies naar toe gaat.

Bovendien kan het werk waarvoor je wordt uitgezonden vaak veel goedkoper gedaan worden door de lokale bevolking. Scholieren worden zonder lerarenopleiding uitgezonden om een paar maanden les te geven in ontwikkelingslanden zoals India, terwijl de mensen die daarvoor opgeleid zijn in het land zelf zonder werk zitten. Hoewel het vaak moeilijk is deze mensen naar afgelegen plattelands gebieden te trekken, is dit niet onmogelijk. Het verbeteren van de werkomstandigheden zou dus een meer structurele verandering teweeg kunnen brengen, die nu vaak uit blijft.

Gelukkig zijn er ook genoeg organisaties die goed werk verrichten. Zo is er de organisatie DARE2GO, een organisatie die al 25 jaar jonge mensen de kans biedt om een unieke ervaring op te doen in een ontwikkelingsland en echt bij te dragen aan een betere wereld. Zij bieden verschillende programma’s aan in Afrika, Azië en Latijns-Amerika voor verschillende periodes. Er wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding van de reis, begeleiding tijdens het verblijf in een ontwikkelingsland maar ook na thuiskomst wordt er nog één en ander georganiseerd.

 
In samenwerking met DARE2GO bieden twee stichtingen een vrijwilligersprogramma aan in Kenia of India. Het betreft de stichting The Children Left Behind, een stichting die zich inzet voor het bouwen van scholen en verbeteren van het onderwijs in Kenia, en de Stichting Onderwijs voor India, die zich inzet voor het financieren van vervolgopleidingen voor kinderen van arme families en het verbeteren van levensomstandigheden in Zuid-India. Het betreft een verblijf van vier tot zes weken. Bij beide projecten is het belangrijk dat je zelf bedenkt wat je kunt bijdragen, in Kenia of in India. Het is belangrijk om voor vertrek iets voor te bereiden wat je daar zou willen doen. Vooral in India geldt, bedenk waar je zelf goed in bent en leer het aan de kinderen. Van muziek maken tot sporten, van knutselen tot dansen, van puzzelen tot naailessen geven, het zijn allemaal activiteiten die de kinderen geweldig vinden om te doen.

Na terugkomst in Nederland ga je je negen dagen inzetten om geld in te zamelen voor een project van Stichting Onderwijs voor India, dat jou aanspreekt. Misschien help jij een aantal meisjes om hun vervolgopleiding te kunnen betalen, steun je een school met schoolbankjes of computers, of een kindertehuis met een stroomgenerator of watertank?!

Natuurlijk moet je wel rekening houden met het feit dat je in een ontwikkelingsland anders leeft. Het is belangrijk je voor te bereiden op grote cultuurverschillen, andere gewoontes, primitievere levensomstandigheden en een ander klimaat. Maar als je open staat voor deze verschillen dan draagt dat alleen maar bij aan jouw ervaring daar. Het is fascinerend om te zien hoe zij daar leven en om een tijdje deel te kunnen maken van hun leven. Voor meer informatie over de vrijwilligersprojecten in Kenia en India klik hier. Als je geinteresseerd bent kun je contact met ons opnemen.

Een andere stichting die een eerlijk vrijwilligersprogramma aanbiedt is de Dreams in Africa Foundation. Zij steunen een weeshuis in Ghana en sturen daar ook vrijwilligers naartoe zonder dat daar op enige wijze iets aan verdiend wordt. Dit initiatief is onder andere ontstaan doordat de oprichtster van deze stichting teleurgesteld was door de vrijwilligers business.Het is zeker de moeite waard om de volgende
websites eens te bekijken:

Dare 2 Go
The Children Left Behind
The Dreams in Africa Foundation